ซอฟท์แวร์พัฒนาโดยคนไทยและเพื่อคนไทย
-ต้องการดูเอกสารเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ Click SHARE PDF (หรือพิมพ์ bit.ly/2MIe2X2 )
-ตัวอย่างข้อมูลในระบบคลาวด์ Click CLOUD

โดยทั้งนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมชุดDemoไปทดลอง ใช้ก่อน 30-60 วัน เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ก็จะได้โปรแกรม,คู่มือและข้อมูลตัวอย่าง

-กรณีต้องการทดลองใช้โปรแกรม โรงแรม,ร้านอาหาร ,อพาร์ทเมนต์,POS,สปา,เพ็ทแคร์(เวอร์ชั่น 32/64 บิต)
Download bdposvfpsamplesetup.exe
Download แล้วคลิกที่โปรแกรมเพื่อติดตั้ง เมือติดตั้งเสร็จแล้วจะมี ไอคอน DEMO ที่ Desktop
ถ้าไม่มีไอคอนที่ Desktop ให้คลิก bdposvfpsamplesetup.exe อีกครั้ง
โปรแกรมจะติดตั้งลงที่ Drive D กรณีที่ไม่ Drive D ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ครับ


-กรณีต้องการทดลองใช้โปรแกรม โรงแรม,ร้านอาหาร,สปา,เพ็ทแคร์,บัญชี (เวอร์ชั่น 32 บิต)
Download Uyod_S1.rar , Uyod_S1_Update.rar แล้ว Extact ไปที่ D:\ ติดตั้งเสร็จ ทดลองเล่นได้ที่ D:\Uyod_S1\#Demo ชุดที่-1

-กรณีต้องการทดลองใช้โปรแกรม อพาร์ทเมนต์,POS (เวอร์ชั่น 32 บิต)
Download Uyod_S2.rar , Uyod_S2_Update.rar แล้ว Extact ไปที่ D:\ ติดตั้งเสร็จ ทดลองเล่นได้ที่ D:\Uyod_S2\#Demo ชุดที่-2