รูปประกอบระบบ POS ส่วนแคชเชียร์

ภาพจะเปลี่ยนทุกๆ 2 วินาที

รูปที่ 1 / 7
หน้าจอ ล็อคอิน
รูปที่ 2 / 7
หน้าจอ แคชเชียร์เวอร์ชั่นทัชสกรีน
รูปที่ 3 / 7
หน้าจอ แคชเชียร์เวอร์ชั่นคีย์บอร์ด
รูปที่ 4 / 7
หน้าจอ เปิดลิ้นชัก
รูปที่ 5 / 7
หน้าจอ ตัวแปรระบบ
รูปที่ 6 / 7
หน้าจอ รายงานปิดกะ
รูปที่ 7 / 7
หน้าจอ ปิดกะแคชเชียร์